Tin tức

Thủy sản

Cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis)

An Giang: Kết quả bước đầu của dự án nuôi cá sặc rằn[19/12/2011]

 

Ngày 8/12/2011, Phòng Nông nghiệp & PTNT An Phú đã tổ chức hội thảo sơ kết đánh giá kết quả 1 năm thực hiện dự án. Kết quả bước đầu của dự án đã đạt một số chỉ tiêu đề ra:

- Về kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ: tỷ lệ thành thục của cá bố mẹ đạt 80 – 90%, số lượng cá tham gia sinh sản 70 – 80 %, tỷ lệ thụ tinh 80 – 90 %, tỷ lệ nở của cá bột 80 - 85 %.

- Về ương cá giống: có 7 hộ tham gia ương nuôi với tổng diện tích là 9.500 m2, mật độ ương 500 – 700 con/m2, sau 3 tháng ương tỷ lệ sống của cá giống đạt 20 – 25 % (hao hụt 75 – 80 %), số lượng cá giống thu được 1,1 triệu con với kích cỡ 150 – 200 con/kg.

- Về nuôi thương phẩm: với 7 hộ tham gia, tổng diện tích 23.400 m2, mật độ thả 30 con/m2, sử dụng thức ăn viên có hàm lượng đạm 30% do Cty Uni-President sản xuất, sau 5 tháng nuôi cá đạt trọng lượng bình quân 45 – 60 g/con.

 

Qua báo cáo của chủ dự án và các hộ tham gia thực hiện mô hình, ngành chức năng của tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được của dự án; đồng thời nhấn mạnh, cần có những nghiên cứu sâu hơn về mùa vụ sinh sản, ương nuôi, nâng cao chất lượng giống, xác định nhu cầu thức ăn về hàm lượng đạm, hệ số thức ăn (FCR) để nâng cao hiệu quả nuôi thương phẩm cũng như chất lượng khô cá được chế biến.

Bên cạnh những kết quả thu được từ dự án, huyện An Phú đã xây dựng thành công thương hiệu “Khô cá Sặc Rằn” - được Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh An Giang chứng nhận từ năm 2010.

Thành công bước đầu của dự án cá sặc rằn tại An Phú, đã giúp tạo được nguồn nguyên liệu ổn định, cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến khô cá, thực hiện tốt chủ trương sản xuất gắn với tiêu thụ và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời dự án đã ứng dụng thành công quy trình sản xuất cá sặc rằn khép kín từ khâu cho sinh sản nhân tạo, ương giống và nuôi thịt cho nên đã chủ động được nguồn cá giống chất lượng cao, không lệ thuộc vào sự cung cấp giống từ bên ngoài. Đa dạng hóa, gia tăng cơ cấu đàn cá nuôi có giá trị kinh tế cao, bảo tồn giống loài tăng tính đa dạng sinh học trong lĩnh vực thủy sản, giảm áp lực cho việc đầu tư nuôi cá tra.

Để việc nuôi cá sặc rằn và chế biến khô phát triển bền vững, phải cần có những chủ trương chính sách của tỉnh về đối tượng này, cần có sự gắn kết giữa người nuôi và nhà chế biến. Đây là kết quả bước đầu của dự án nhưng đạt hiệu quả rất cao, là tiềm năng lớn cho ngành thủy sản tỉnh An Giang nói chung và huyện An Phú nói riêng.

[Trở về]

Tác giả: Anh Huy - Chi cục Thủy sản An Giang
Nguồn: khuyennongvn.gov.vn
Ngày: 19/12/2011

Các tin khác

Các tin đã đưa ngày: